چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
دیدار دکترپاداشت رئیس مرکزتحقیقات چای کشور بامهندس جانبازی سرپرست فرمانداری لاهیجان

دیداررئیس مرکزتحقیقات چای کشور بامهندس جانبازی سرپرست فرمانداری لاهیجان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/05/24 09:39 ویرایش : ‎1397/05/27 09:34 بازدید: 285

به گزارش روابط عمومی فرمانداری لاهیجان دیدار دکترپاداشت رئیس مرکزتحقیقات چای کشور بامهندس جانبازی سرپرست فرمانداری لاهیجان در موخه (97/5/23) دیدار و گفتگو کردند

دولت و ملت همدلی و همزبانی